Veelgestelde vragen Leren & Werken

Hier vind je per categorie de veelgestelde vragen over Leren & Werken bij Surplus. Klik op een categorie om de vragen en antwoorden te bekijken.

Algemeen

Waarom zou ik ervoor kiezen om mijn opleiding bij Surplus te doen?
Bij Surplus hebben we diversiteit in zorgsetting en zorgvraag. Je ontwikkelt je in de intramurale zorg (woonzorgcentra), kleinschalige woonvormen en de extramurale zorg. Je verdiept je in psychogeriatrische zorgvragers, de somatiek en ook de gerontopsychiatrische zorg. Daarnaast is het werkgebied van Surplus groot en ook gevarieerd. Je kunt werken in stad, maar ook op platteland.

Waarom zou ik ervoor kiezen mijn opleiding in Samen Leren in de Wijk te doen?
Je kunt maandelijks instromen in je opleiding. En binnen samen leren in de wijk heb je zelf de regie over jouw leerproces. Je kunt  zelf je tempo bepalen. Je leert in jouw eigen leergemeenschap of daarbuiten. Je hoeft niet meer één dag in de week naar school.

Voor welke opleiding kan ik terecht bij Samen leren in de wijk?

 • Helpende Plus. Je hebt je diploma voor de opleiding Dienstverlening uitstroom zorg.
 • Regievoering en vakontwikkeling. Je hebt je diploma voor de opleiding Dienstverlening uitstroom zorg.
 • Verzorgende IG niveau 3
 • Verpleegkundige niveau 4

Wat is de studiebelasting?
Naast je werk besteed je gemiddeld 8 uur per week aan je studie.

Externe stage: loop ik ook extern stage?
Een externe stage is van toepassing als je de opleiding Verpleegkundige niveau 4 doet. De totale duur van de externe stage is 10 weken. 5 weken in een algemeen ziekenhuis en 5 weken bepaal je in overleg met je coach van Leren en Ontwikkelen.

Volg in de opleiding in mijn eigen team als ik al bij Surplus werk?
Ben je al in dienst bij Surplus en dus een interne kandidaat en ga je de opleiding Verzorgende IG of Verpleegkundige doen? Dan start je je opleiding in een nieuwe team. Ga je de opleiding Helpende, het keuzedeel Helpende Plus of certificaatroute Regievoering en vakontwikkeling doen? Dan kan je op je eigen afdeling, in je eigen team blijven.

Voor alle collega’s in opleiding (intern en nieuw in dienst) zal er gedurende de opleiding een moment van overplaatsing zijn.

Toelating

Aan welke eisen moet ik voldoen?

 • Helpende plus: een  diploma voor de opleiding Dienstverlening uitstroom zorg, rijbewijs en eigen vervoer.
 • Regievoering en vakontwikkeling: een diploma voor de opleiding Dienstverlening uitstroom zorg, rijbewijs, eigen vervoer.
 • Verzorgende IG:
  • een diploma VMBO KL, GL of TL
  • óf een beroepsopleiding niveau 2,3 of 4
  • óf een Mavodiploma
  • óf een overgangsbewijs voor Havo-4
  • een rijbewijs en eigen vervoer (auto) is fijn, geen noodzaak
 • Verpleegkundige (niveau 4):
  • bolopleiding verpleegkundige tot en met fase 2/vanaf 3e leerjaar
  • diploma Verzorgende IG (MZ)
  • een rijbewijs en eigen vervoer (auto) is fijn, geen noodzaak

Ik werk als uitzendkracht / zzp’er voor Surplus. Kan ik solliciteren op een opleidingsplaats?
Je sollicitatie is van harte welkom. Over de startdatum zullen we met jou, jouw uitzendbureau en je leidinggevende overleggen.

Kosten en vergoeding

Welke kosten zijn er verbonden aan de opleiding?
Surplus betaalt het collegegeld en licenties. Daarnaast is het belangrijk dat je over een goedwerkende laptop beschikt. Een tablet is niet voldoende. Het eventueel aanschaffen van een laptop is voor eigen rekening.

Krijg ik een reiskostenvergoeding?
De CAO VVT is van toepassing. Surplus heeft op basis hiervan een regeling uitgewerkt. De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks conform CAO VVT afspraken bepaald en geldt al vanaf de eerste kilometer. De CAO VVT maakt onderscheid in 4 soorten vergoedingen.

1. Tegemoetkoming woon-werkverkeer

2. Tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten in de wijk

3. Vergoeding voor reizen vanaf de vaste locaties naar andere locaties of naar cliënten

4. vergoeding reis- en verblijfkosten voor incidentele dienstreizen


Moet ik studiekosten terugbetalen als ik uit dienst ga?

Er is een terugbetalingsregeling van kracht conform leerarbeidsovereenkomst. Heb je je diploma nog niet en besluit je zélf te stoppen met de opleiding dan betaal je een maximum bedrag terug.

Heb je je diploma gehaald en ga je uit dienst? Dan hoef je niets terug te betalen.

Taalniveau

Welk taalniveau heb ik nodig om te kunnen starten?

 • Voor een opleiding op mbo niveau 3 of 4 (Verzorgende IG of Verpleegkundige niveau 4) heb je van Nederlands als 2e taal (Nt2) cursus programma 1 /taalniveau B1 gehaald. Je kunt dit aantonen door een verklaring of certificaat.
 • Voor een opleiding op hbo/wo niveau heb je van de Nederlands als 2e taal (Nt2) cursus programma 2 /taalniveau B2 gehaald. Je kunt dit aantonen middels verklaring of certificaat.

Welk taalniveau moet ik hebben bereikt aan het eind van mijn opleiding?

 • Helpende : 2F
 • Verzorgende IG: 2F
 • Verpleegkundige: 3F

Wat is het verschil tussen taalniveau ‘A,B,C’ en ‘F’?

 • ‘A,B,C’ betreft een Europees referentiekader om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten.
 • ‘F’: Voor Nederlandse scholieren worden er afwijkende referentieniveaus aangehouden. Er zijn voor 4 momenten in de schoolloopbaan referentieniveaus geformuleerd. Voor elk moment is er een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Het F-niveau is het taalniveau waarop scholieren en studenten op dat moment moeten functioneren, het S-niveau is een streefniveau voor scholieren en studenten die meer kunnen dan het F-niveau. Toetsen en examens worden gebaseerd op het F-niveau, omdat dit referentieniveau als minimale eis fungeert. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen.

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

  * Verplicht in te vullen